JM Services s.r.o.

Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců JM Services, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013111

Realizace projektu:1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Popis projektu:

Projekt je připraven pro zaměstnance, kteří budou školeni v oblasti obecné IT a měkké a manažerské dovednosti.

Projekt bude realizován v Moravskoslezském kraji a je plánován na 2 roky.

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Na stránce se pracuje